Czym jest taryfa gwarantowana OZE?

Obecnie coraz popularniejszym tematem stały się OZE, czyli odnawialne źródła energii. W Polsce jest to temat ciągle budzący wiele pytań. Warto wiedzieć, że OZE to te źródła energii, które pomimo wykorzystania nie są związane z powstawaniem ich długotrwałego deficytu. Są to źródła odnawialne takie jak m.in.: woda, słońce, wiatr. Do energii odnawialnej zalicza się przede wszystkim:

 • biopaliwa,
 • energię jądrową w cyklu paliwowym zamkniętym,
 • biomasę,
 • biogaz,
 • biopłyny,
 • ciepło pozyskiwane z wnętrza ziemi, czyli energię geotermalną,
 • ciepło pozyskiwane z powietrza, czyli energię aerotermalną,
 • ciepło pozyskiwane z wody, czyli energię hydrotermalną.

Zainteresowanie OZE w ostatnich latach znacznie wzrosło. Coraz więcej osób decyduje się na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w swoich domostwach. Takie zachowanie sprzyja ochronie klimatu i środowiska naturalnego. Co więcej, mechanizmy polityki państwa wspierają tego typu inicjatywy. W związku, z tym powstała np. taryfa gwarantowana OZE.

Taryfa gwarantowana OZE to nic innego, jak stała stawka/cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej w danym okresie. Taryfą są objęci sprzedawcy energii wytwarzanej w mikro-instalacjach (przydomowych) przyłączonych do sieci o niskim napięciu. Więcej informacji znaleźć można w artykule zatytułowanym Taryfa gwarantowana OZE – co to oznacza?.

W praktyce osoba, która zdecydowała się na pozyskiwanie energii odnawialnej, staje się dostawcą nadwyżki tejże energii do elektrowni, a w zamian osoba ta w razie potrzeby może zakupić energię elektryczną od elektrowni w stałej cenie. Cena ta wyliczana jest na podstawie przepisów dotyczących tego, jaka jest płacona producentom energii pozyskiwanej z OZE. Taryfa gwarantowana OZE to jak sama nazwa wskazuje gwarancja, że cena energii pozostanie niezmienna przez okres piętnastu lat. 

Instalacje podlegające taryfom gwarantowanym OZE

Aby przydomowa instalacja przyłączona do sieci podlegała taryfie gwarantowanej OZE, musi spełniać pewne parametry. Wówczas instalacje, które uzyskują energię ze źródeł odnawialnych, zostały ujęte w ustawie, jako instalacje 500kW. Ustawa tyczy się instalacji, które korzystają do wytwarzania energii elektrycznej m. in. biogaz rolniczy, biogaz uzyskiwany z odpadów, biogaz uzyskiwany z oczyszczalni ścieków, hydroenergię.

Wszystkie instalacje podlegające, jakie obejmuje taryfa gwarantowana OZE, zostały ujęte w dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 261, 284, 568 oraz 695.

W jakim celu zostały stworzone taryfy gwarantowane?

Taryfa gwarantowana OZE ma za zadanie umożliwić rozwój technologii odnawialnych źródeł energii. Dostawca dostarczający energię jest zachęcany poprzez stałe stawki korzystania z energii. Wówczas może liczyć na zwrot poniesionych kosztów na założenie instalacji. Zatem dostawca wie, że inwestycja w instalację z czasem się zwróci. Oczywiście w trakcie obliczania czasu, w jakim instalacja zwrócić się należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • cenę energii,
 • koszt instalacji,
 • powierzchnię dachu oraz działki,
 • parametry i możliwości danego budynku bądź gruntu,
 • system wsparcia,
 • zapotrzebowanie na energię elektryczną prosumenta, jest to istotne zwłaszcza, jeśli instalacja ma wytwarzać energię w dużej mierze na użytek własny.

Taryfa gwarantowana OZE sprzyja powstawaniu nowych instalacji przydomowych. Im więcej tego typu inicjatyw, tym lepiej i korzystniej dla klimatu, a także dla gospodarki. Jednakże należy pamiętać, że taryfy gwarantowanej nie można połączyć z żadną inną formą wsparcia np. z dotacją. Tylko instalacje, które zostały zrealizowane bez jakiegokolwiek dofinansowania, mają możliwość zostać objęte stawkami gwarantowanymi.